OPLEIDING TOT DIĖTIST WERKEND VANUIT ANTROPOSOFISCHE INZICHTEN

Binnen de NVDA (Nederlandse Vereniging van Diėtisten werkzaam vanuit de Antroposofie) werd al langer de noodzaak gevoeld tot het vormgeven van een eigen opleiding. Deze is nu op een heldere en verantwoorde manier tot stand gekomen. Voor wie geļnteresseerd is, hierbij de link naar de studiegids:

Studiegids antroposofisch dietist december 2016.pdf